करण्यासाठी सज्ज आहे जो कुमारिकेशी लग्न, पण त्या आधी घडते, त्याला पराभूत करणे आवश्यक आहे, त्याच्या प्रचंड वडील, माजी एजंट जॅक, येथे पाम बहीण लग्न

About